Velomobiel en wet

Voor de wet is een velomobiel een fiets. Wetgeving rond de fiets is dan ook gewoon van toepassing. Regels voor het gebruik van de fiets op de weg zijn te vinden in het RVV (Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990). Het volledige reglement kun je ophalen in pdf op de site van het Wetten.nl.

Artikel 5 - Plaats op de weg

Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad. Bij gebreke wordt de rijbaan gebruikt.

Fietsers mogen het onverplichte fietspad gebruiken.

Als laatste wordt nog vermeld dat fietsers op meer dan twee wielen en fietsers met een aanhangwagen, breder dan 0,75 meter (incl. lading) mogen de rijbaan gebruiken. Dat is natuurlijk leuk voor velomobielrijders"! Meestal rijdt je het prettigste en het veiligste op het fietspad. Maar op sommige plaatsen komt dat wel eens minder goed uit, bijvoorbeeld als het fietspad smal is, als je bij een rotonde voorrang moet geven, als je scherpe bochten hebt, slecht wegdek en vul maar in. Het is dan altijd prettig om te weten dat je in je recht staat als je op de rijbaan wilt rijden. Wat wel kan is dat een agent je toch verzoekt op het fietspad te rijden. En dat moet je dan doen, aanwijzingen van het bevoegd gezag gaan altijd boven andere regels. Deze aanwijzing kan echter alleen op dat moment gelden, en nooit in het algemeen. En let ook altijd goed op je eigen veiligheid. Ook al sta je in je recht, van ongelukken wordt je nooit wijzer.

Let echter op, als een weg expliciet voor fietsen is verboden (bijvoorbeeld bij onderstaande borden) heeft ook de velomobiel geen toegang.

En natuurlijk mag je wegen met onderstaand bord ook niet inrijden:

Velomobielen en paarden is eigenlijk een hoofdstuk apart. Paarden zijn zeer schrikachtig bij het naderen van voor hen onbekende medeweggebruikers. Wees daarom zeer voorzichtig bij het benaderen van paard en ruiter. Maar als een ruiter eens wat te hoog te paard zit kun je altijd nog artikel 8 aanhalen wat het volgende aangeeft:

"Ruiters (en geleiders van vee) gebruiken het ruiterpad. Bij gebrek daaraan gebruiken zij de berm of de rijbaan". Zij gebruiken dus niet het trottoir of het fietspad.

Weinig mensen weten dat fietsen op 3 wielen (of fietsen met aanhanger) breder dan 75 cm het verplichte fietspad niet altijd hoeven te gebruiken. Als de politie je niet wil geloven kun je wijzen op het RVV, H2 paragraaf 1 art. 5 lid 4. C-Alleweder rijder Boudewijn Schurink kreeg ondanks dit toch een boete toen hij in Aalten de hoofdrijbaan volgde. Met succes maakte hij bezwaar zoals je in onderstaande uitspraak kunt lezen: