Eigenschappen van fiets Quest XS 0 (order)

   
Variantcarbon
Besteldatum30-09-2017
Afleverdatumooit
RAL
EigenaarChretien Delforterie (NL)
Bijzonderheden